Strona Główna / Produkty
Produkty

Forex

Inwestowanie w Forex

Forex jest skrótem od „foreign exchange”, co na polski tłumaczy się jako „wymiana zagraniczna”. Ze względu na występowanie różnych stref czasowych i, co za tym idzie, różnych godzin operacyjnych na giełdach, handel walutami toczy się przez całą dobę.

 • Dźwignia 1:400
 • 52 pary walutowe
 • Stałe i zmienne spready
 • Konta Demo

Towary

Inwestowanie w towary

Najprostszym sposobem na to, żeby wyobrazić sobie czym są towary, jest spojrzeć na nie jako na budulec otaczającego nas świata. Towary są podzielone na cztery podstawowe kategorie: zwierzęta gospodarskie i mięso, metal, płody rolne oraz energia. Rynek towarów jest bardzo płynny i pełni ważną rolę w światowym handlu.

 • Dźwignia 1:100
 • Złoto, srebro, ropa i więcej
 • Stałe i zmienne spready
 • Konta Demo

Akcje

Inwestowanie w akcje

Sytuację na giełdzie kształtują sprzeczne opinie inwestorów i ich działania. Gdy jeden inwestor sprzedaje udziały w spółce, wierząc, że ich wartość spadnie, inny kupuje je, sądząc, że ich wartość jednak wzrośnie. Tylko ten z inwestorów, którego przewidywania były słuszne, osiągnie zysk.

 • Dźwignia 1:100
 • 12 par walutowych
 • Największe światowe firmy
 • Konta Demo

Indeksy

Inwestowanie w indeksy

Indeksy składają się z wielu części zapasów. Ruch każdego z indeksów jest spowodowany zarówno wynikami osiągniętymi przez jego części składowe, jak i różnymi czynnikami zewnętrznymi. Zaangażowanie się w inwestowanie w indeksy, przynosi natychmiastowe i znaczne zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego.

 • Dźwignia 1:100
 • 120 indeksów z całego świata
 • Stałe i zmienne spready
 • Konta Demo

Indeks aktywów

Indeks aktywów

CAC400.com oferuje ponad 150 różnych produktów finansowych. Dla Twojej wygody, do każdego z nich napisaliśmy krótkie podsumowanie zawierające kluczowe informacje. Jeśli instrument, w który chciałbyś inwestować nie znajduje się na naszej liście, porozmawiaj ze swoim osobistym doradcą. Zawsze jesteśmy otwarci na powiększanie naszej oferty.