Strona Główna / Polityka Prywatności
Polityka Prywatności

W CAC400.com największe znaczenie ma bezpieczeństwo i prywatność naszych Klientów. Jako firma oddana odpowiedzialnym inwestycjom, opartym na zasadach uczciwości i przejrzystości, postępujemy zgodnie z niezwykle restrykcyjną Polityką Prywatności.

1. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z jakichkolwiek dostępnych na niej treści, lub usług, Klient automatycznie i nieodwołalnie zgadza się przestrzegać wszystkich poniższych warunków użytkowania. Klient zgadza się na przekazanie CAC400.com wszystkich danych niezbędnych do założenia i prowadzenia konta, a także informacji dodatkowych, zbieranych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług. Udzielenie przez Klienta zgody na dostarczenie spółce CAC400.com wszelkich dokumentów wymaganych w celu poświadczenia tożsamości, jest niezbędna do aktywowania konta. Zobowiązujemy się chronić dane osobowe naszych Klientów najlepiej jak to tylko możliwe.

2. Klient bierze odpowiedzialność za poprawność, aktualność i kompletność przekazanych CAC400.com danych. CAC400.com nie dopuszcza możliwości otwierania kont przez osoby trzecie, a więc otwierając konto w CAC400.com zaświadczasz, że będziesz jego jedynym użytkownikiem.

3. CAC400.com gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w celu ochrony prywatności i poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Do danych tych zaliczają się zarówno informacje przekazane biernie, takie jak ciasteczka („cookies"), jak i czynnie, czyli dostarczone przez Klienta podczas rejestracji konta transakcyjnego. W CAC400.com dostęp do danych osobowych Klienta ograniczony jest do członków zespołu zarządzającego kontem oraz pracowników biura obsługi klienta.

4. Obiecujemy, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione ani w całości, ani w części, żadnemu podmiotowi trzeciemu bez Twojej pisemnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, w których byłoby to wymagane przez prawo. Zastrzegamy sobie również możliwość użycia danych osobowych Klienta w przypadku uzasadnionego podejrzenia zamiaru popełnienia przestępstwa. Dotyczy to zarówno byłych, jak i obecnych posiadaczy kont na naszej stronie internetowej.

5. Zakładając konto w serwisie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach przedstawionych w ustawie o ochronie danych osobowych. Oprócz informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji, możemy również gromadzić dane zawarte na profilu użytkownika oraz dotyczące aktywności gracza na giełdzie. Dodatkowo firma CAC400.com nagrywa, zapisuje i przechowuje każdy rodzaj komunikacji między pracownikiem a Klientem, zarówno ze względu na kwestie bezpieczeństwa, jak i kontroli jakości. Ponadto nagrania mogą służyć za podstawę do rozwiązania potencjalnych konfliktów.

6. CAC400.com jest firmą, której zależy na ochronie prywatności, dlatego też wciąż szuka nowych, lepszych metod ochrony danych osobowych. Z tego powodu nasza Polityka Prywatności może ulegać niewielkim zmianom lub rozszerzeniom. Z tego powodu polecamy Klientom okresowe sprawdzanie, czy nie zaszły żadne zmiany i czy nadal zgadzają się z warunkami tu zawartymi.

7. Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z Klientami w dowolnie wybranym przez nas momencie, zarówno w kwestiach produktów związanych z giełdą, jak i w kwestii ofert, którymi naszym zdaniem Klient może być zainteresowany. Tego typu komunikacja będzie zawsze przebiegać na podstawie posiadanych przez nas informacji, które pochodzić mogą z profilu użytkownika, wzorców aktywności, wiadomości i innych źródeł – staramy się ograniczać i w końcu eliminować wiadomości, które mogą być odebrane jako spam. Otwierając konto w CAC400.com, będziesz mógł zdecydować, czy odpowiada Ci taka forma komunikacji, i wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert drogą telefoniczną. W dowolnym momencie możesz wnioskować o odnotowanie wycofania zgody, kontaktując się bezpośrednio z Zespołem Obsługi Klienta. CAC400.com nie jest w żaden sposób zobowiązane do spełnienia Twojej prośby, więc może się zdarzyć, że nadal będziesz otrzymywał telefony z ofertami.