Strona Główna / Wskaźniki
Wskaźniki

Indeksy różnią się od towarów tym, że są to akcje o wymiarze jedynie wirtualnym. Inwestorzy handlujący indeksami skupiają się na jednej klasie aktywów lub na segmencie jednej z klas. Ogólnie rzecz biorąc, indeksy moglibyśmy zdefiniować jako „statystyczną miarę zmiany sytuacji na giełdzie papierów wartościowych lub nastrojów gospodarczych”.

Typy indeksów

Istnieje sześć zbiorczych grup indeksów:

  • Indeksy ważone kapitalizacją
  • Indeksy Fixed Income
  • Indeksy nieruchomości
  • Indeksy sektorowe
  • Indeksy strategiczne
  • „Indeksy Strachu” czyli indeksy typu volatility

Korzyści płynące z handlowania indeksami

Zamiast budowania portfeli inwestycyjnych z poszczególnych akcji, inwestorzy często wybierają handlowanie indeksami. Podczas gdy portfel inwestycyjny musi być zbudowany od podstaw, indeksy są jak pakiety złożone z różnorodnych instrumentów. Na przykład indeks S&P 500 składa się z 500 największych przedsiębiorstw w Ameryce Północnej. Ruch pojedynczego składnika nie ma zazwyczaj wpływu na indeks, którego wartość zależy głównie od ogólnych tendencji rynkowych.

Główne cechy indeksów:

Indeksy są z natury zdywersyfikowane, co zmniejsza ryzyko inwestycji. Zamiast ryzyka związanego z pojedynczymi instrumentami, ryzyko wiąże się z tendencjami ogólnorynkowymi. Zwolennicy indeksów twierdzą, że oprócz różnicowania portfela inwestycyjnego, indeksy pomagają w zarządzaniu ryzykiem.

Jak inwestować w indeksy

Handel indeksami jest w wielu względach podobny do inwestowania w kontrakty CFD i SpreadBet. Indeks jako całość przesuwa się w górę lub w dół, tak samo jak indywidualny instrument, umożliwiając doświadczonym inwestorom zakup w niskiej cenie i sprzedaż, gdy cena wzrośnie. Prognozy dla indeksów są oparte na obserwacji zachowania poszczególnych części składowych oraz trendów ogólnorynkowych.