Strona Główna / Towary
Towary

Towary są często określane jako podstawowy budulec, na którym zbudowane jest nasze codzienne życie. Energia, metale i produkty rolne, tworzą trzy grupy towarów, bez których świat nie byłby w stanie funkcjonować w ten sam sposób, w jaki działa obecnie.

Towar, żeby mógł być przedmiotem transakcji giełdowych, musi spełniać pewne warunki. Jednym z nich jest posiadanie postaci fizycznej i możliwość standaryzacji jego miary, np. ropę mierzy się w baryłkach, więc przedmiotem handlu jest baryłka ropy. Jeśli towar nie może być objęty kontraktem terminowym, nie można nim handlować – uran jest tu jednym z przykładów.

Na CAC400.com oferujemy dostęp do szerokiej gamy najważniejszych surowców, które są przedmiotem intensywnego handlu na giełdach na całym świecie. Bardzo płynny charakter rynku towarów stanowi dla inwestorów doskonałą okazję do połączenia wiedzy i analiz z własną intuicją w celu osiągnięcia zysku.