Αρχική Σελίδα / Μετοχές
Μετοχές

Τι είναι το Χρηματιστήριο Μετοχών

Το χρηματιστήριο μετοχών είναι ένα δυναμικό και πολύπλοκο σύστημα συναλλαγών που επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές εταιρειών. Κερδίζοντας χρήματα κάνοντας συναλλαγές στο χρηματιστήριο σημαίνει επενδύσεις στις σωστές εταιρείες στον σωστό χρόνο, να αγοράζετε μετοχές σε χαμηλότερη τιμή και τελικά να τις πουλάτε σε πιο ψηλή τιμή. Η αντιλαμβανόμενη αξία κάθε επιχείρησης μπορεί να ανέβει ή να πέσει κατά τον χρόνο κάτι το οποίο για τον επενδυτή σημαίνει κέρδος ή απώλεια ανάλογα. Εκτός ένα η εταιρεία που ο επενδυτής επενδύσει πτωχεύσει, είναι αδύνατον να χάσει όλο το ποσό.

Το παγκόσμιο χρηματιστήριο έχει κτιστεί σε αντικρουόμενες απόψεις επενδυτων σε όλο τον κόσμο. Για να πουληθούν μεοχές της κάθε εταιρείας, πρέπει να υπάρχει ένας επενδυτής που να πιστεύει ότι η αξία τους θα ανέβει με τον καιρό. Στην αντίθετη πλευρά, πρέπει ο πωλητής να πιστεύει ότι η αξία θα πέσει. Αφού μπορούν να υπάρχουν μόνο δύο αποτελέσατα, κάθε συναλλαγή θα καταλήξει στον ένα επενδυτή να κερδίζει και στον άλλο να χάνει. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις όπου και οι δύ θα κερδίσουν.

Τι κάνει τις μετοχές να πεφτουν και να ανεβαίνουν;

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αξία των μετοχών στην κάθε εταιρεία. Από την κοινή γνώμη σε ειδήσεις στα ΜΜΕ, στις απόψεις των επενδυτών, στην προσφορά και ζήτηση στην τωρινή απόδοση του προϊόντος ως προς το κέρδος, αυτοί και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την συνεχή κατάσταση ρευστότητας που συνδέει ολη την αγορά μετοχών. Όταν υπάρχει πιο πολύ ζήτηση από επενδυτές να αγοράσουν μία μετοχή από το να πουλήσουν, η τιμή συνήθως θα ανέβει. Στην αντίθετη περίπτωση, μία ξαφνική ή συνεχόμενη μανία για πώληση συνήθως θα ρίξει την τιμή.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβλέψω την Αγορά Μετοχών;

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το χρηματιστήριο μετοχών είναι πολύ δύσκολα προβλέψιμο επειδή επηρεάζεται από τόσα διαφορετικά πράγματα. Παράγοντες με επιρροή μπορεί να δουλέψουν με συνοχή ή ενάντια ο ένας στον άλλο, κάνοντας το δύσκολο να γνωρίζουμε πότε και που είναι πιθανή ή κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι συναλλαγές μπορούν να επιτύχουν όταν υπάρχει διεξοδική προσοχή σε κάθε πιθανή παρούσα και μελλοντκή επιρροή που μπορεί να έχει επίδραση στις μετοχές της επιλογής σας, για να κάνετε τις σωστές κινήσεις την σωστή στιγμή. Επίσης εξυπακούεται διαχείριση πορτοφολίου 24/7, έτσι ώστε να διασφαλιστεί δράση την στιγμή που απαιτείται.