Αγαθά

Τα αγαθά αναφέρονται συχνά ως τα βασικά οικοδομικά υλικά στα οποία κτίζεται η καθημερινή μας ζωή. Συνδυάζοντας ενέργεια, μέταλλα και αγροτικά προϊόντα, αυτές είναι οι τρεις ομάδες αγαθών που επιτρέπουν στον κόσμο που ζούμε να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί

Για να γίνει συναλλαγή αγαθών είναι αναγκαίο αυτά να πληρούν κάποια κριτήρια. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι δυνατόν για το αγαθό να είναι φυσικά εμπορεύσιμο – ένα παράδειγμα κλειδί είναι το πετρέλαιο αφού μπορεί να συναλλαχθεί και να μετρηθεί σε βαρέλια. Επίσης, εάν ένα αγαθό δεν παρακολουθείται από μελλοντικό συμβόλαιο, δεν μπορεί να συναλλαχθεί – το ουράνιο είναι ένα παράδειγμα.

Εδώ στην CAC400.com, προσφέρουμε πρόσβαση σε μία ποικιλία σημαντικών αγαθών με ενεργές αγορές πώλησης και αγοράς παγκοσμίως. Η απίστευτα ρευστή φύση της αγοράς αγαθών αντιπροσωπεύει μία εκπληκτική ευκαιρία για τους επενδυτές να συνδυάσουν την έρευνα και την ανάλυση με την δική τους διαίσθηση για να δημιουργήσουν υγιές επιστροφές.